Bộ dao 8 Món Arber ABSRC14-8

Bộ dao gồm : 

  • 01 dao đầu bếp trọng lượng 183g, độ dày 2,5mm, chiều dài toàn dao 335mm, chiều dài lưỡi dao 200mm
  • 01 dao thái  trong lượng 183g, độ dày 2.5mm, chiều dài toàn dao 235mm, chiều dài lưỡi dao 200mm
  • 01 dao cắt bánh mỳ trọng lượng 154g, độ dày 2.5mm, chiều dài toàn dao 335mm, chiều dài lưỡi dao 200mm
  • 01 dao tiện ích trọng lượng 178g, độ dày 2.0mm, chiều dài toàn dao 240mm, chiều dài lưỡi dao 120mm
  • 01 dao gọt trong lượng 87,5g, độ dày 2.0mm, chiều dài toàn dao 200mm, chiều dài lưỡi dao 800mm
  • 01 Kéo trọng lượng 59g, độ dày 2.0mm, chiều dài kéo 20g, chiều dài lưỡi 700mm
  • 01 Mài dao dài 320mm, trong lương 162g